Zásahy

Zásahová jednotka SDH Rohatec má působnost především v katastru obce, ale díky vybavenosti technikou a na základě aktualizovaného poplachového plánu kraje je krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS) vysílána i mimo svůj katastr. Z celkového pohledu 16 let počet místních výjezdů každoročně klesá a nyní je méně než 30 %. Velká část zásahů naší jednotky je v katastru města Hodonín. Od svého obnovení v březnu 1999 zasahovala jednotka u 432 událostí *. Ze tří čtvrtin představují zásahy likvidaci menších či větších požárů. Další velmi významný podíl patří záchranným pracím při živelných pohromách, především při povodních. Doposud největším požárem, na likvidaci kterého se jednotka podílela byl velký lesní požár u Bzence v květnu roku 2012. Jednalo se pravděpodobně o největší požár na okrese Hodonín za posledních 20 let. Nejdéle trvajícím zásahem byly povodně v roce 2006.

* údaje platné k 1. 1. 201

 

Přehled zásahů v roce 2018

7. ledna 00:39 požár výškové budovy Hodonín, ul. Jižní                   
30. ledna 10:24 technická pomoc Rohatec, ul. Mírová
5. března 13:44 požár sklepa Hodonín, ul. Výstavní
23. března 11:41 planý poplach Hodonín, ul. Žižkova
15. května 21:48 požár nízké budovy Hodonín, ul. Velkomoravská
22. května 05:38 požár výškové budovy Hodonín, ul. Brandlova
30. května 09:04 taktické cvičení Hodonín, ul. U Červených domků
30. května 10:13 požár trávy Hodonín, za hřbitovem
6. června 19:35 čerpání vody Rohatec, ul. Vinařská
6. června 20:04 čerpání vody Rohatec, ul. Nádražní
18. června 09:07 taktické cvičení Hodonín, ul. Koupelní
21. června 14:33 požár nízké budovy Hodonín, ul. Žižkova
21. června 15:45 požár lesa Bzenec - Soboňky
24. června 02:41 požár lesa Hodonín, ul. Bří Čapků
25. června 07:42 taktické cvičení Hodonín, ul. Národní třída
3. července 13:09 požár pole Hodonín, ul. Brněnská
4. července 15:25 požár pole Radějov
5. července 22:31 požár nízké budovy Hodonín, ul. M. Benky
8. července 11:39 požár lesa Rohatec - Kolonie
14. července 16:56 požár trávy Rohatec - Soboňky
29. července 10:36 požár trávy Hodonín, Nesyt
9. srpna 12:14 požár skládky Strážnice, Žerotín
10. srpna 11:31 požár trávy Hodonín, ul. Hornická čtvrť