Zásahy

Zásahová jednotka SDH Rohatec má působnost především v katastru obce, ale díky vybavenosti technikou a na základě aktualizovaného poplachového plánu kraje je krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS) vysílána i mimo svůj katastr. Z celkového pohledu 16 let počet místních výjezdů každoročně klesá a nyní je méně než 30 %. Velká část zásahů naší jednotky je v katastru města Hodonín. Od svého obnovení v březnu 1999 zasahovala jednotka u 432 událostí *. Ze tří čtvrtin představují zásahy likvidaci menších či větších požárů. Další velmi významný podíl patří záchranným pracím při živelných pohromách, především při povodních. Doposud největším požárem, na likvidaci kterého se jednotka podílela byl velký lesní požár u Bzence v květnu roku 2012. Jednalo se pravděpodobně o největší požár na okrese Hodonín za posledních 20 let. Nejdéle trvajícím zásahem byly povodně v roce 2006.

* údaje platné k 1. 1. 201

 

Přehled zásahů v roce 2019

10. března   00:41   technická pomoc silnice Rohatec - Ratíškovice                     
10. března 01:24 technická pomoc žel. trať Rohatec - Bzenec Přívoz
13. dubna 17:19 požár výškové budovy Hodonín, ul. Brandlova
20. dubna 14:48 požár travního porostu Hodonín, ul. Na Výhoně
2. května 08:20 planý poplach Hodonín, ul. Brandlova
11. května 18:43 planý poplach Hodonín, ul. tř. Bří Čapků
11. května 18:55 ostatní pomoc Rohatec, ul. Revoluční
19. května 18:52 planý poplach Hodonín, ul. Očovská
30. května 09:05 taktické cvičení Ratíškovice, ul. Vítězná
4.  června 09:02 taktické cvičení Hodonín, nemocnice TGM
6. června 08:59 požár nízké budovy Hodonín, ul. Velkomoravská