Zásahy

Zásahová jednotka SDH Rohatec má působnost především v katastru obce, ale díky vybavenosti technikou a na základě aktualizovaného poplachového plánu kraje je krajským operačním a informačním střediskem (KOPIS) vysílána i mimo svůj katastr. Z celkového pohledu 16 let počet místních výjezdů každoročně klesá a nyní je méně než 30 %. Velká část zásahů naší jednotky je v katastru města Hodonín. Od svého obnovení v březnu 1999 zasahovala jednotka u 432 událostí *. Ze tří čtvrtin představují zásahy likvidaci menších či větších požárů. Další velmi významný podíl patří záchranným pracím při živelných pohromách, především při povodních. Doposud největším požárem, na likvidaci kterého se jednotka podílela byl velký lesní požár u Bzence v květnu roku 2012. Jednalo se pravděpodobně o největší požár na okrese Hodonín za posledních 20 let. Nejdéle trvajícím zásahem byly povodně v roce 2006.

* údaje platné k 1. 1. 201

 

Přehled zásahů v roce 2019