Založení Dobrovolného sboru hasičského v Rohatci

 

Četné požáry způsobily ke konci 19. století v Rohatci nemalé škody. Dne 15. června 1876, když se ubíral průvod při slavnosti Božího těla, vznikl oheň v čísle 55, který strávil 11 slámou krytých domků. Dne 9. ledna 1885 vypukl neznámým způsobem požár v čísle 138, kterému padl za oběť nejen tento, nýbrž i sousední slámou krytý dům číslo 139. Hned následujícího roku 10. května 1886 oheň vzniklý v čísle 79 zničil kromě tohoto domu ještě dům číslo 80. Další požár byl ještě toho roku 29. července a to v domě číslo 116. Padlo 8 stavení krytých slámou, byla to tato čísla: 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122. Třetí požár v roku 1886 vypukl v noci v den sv. Bartoloměje 24. srpna. Byly zničeny 3 stodoly: Slezáka Michala z čísla 25, Cigánka Martina z čísla 40 a Magdaleny Antošové z čísla 44. Při čtvrtém požáru se ukázalo, že ho založil žhář Jan Přikryl. Popelem lehly seníky plné sena a kopy sena. Hašení vadil nedostatek vody. Škoda činila na 8000 zl. 

 

Nejstarší zápis o vzniku našeho sboru je z 29.4.1888 tehdy ještě jako „prozatímního“ sboru dobrovolného hasičského v Rohatci. Oficiálně počal sbor existenci 9.6.1888 vypracováním stanov. Tyto stanovy byly tehdejším obecním zastupitelstvem a tehdejším c.k. politickým úřadem schváleny a podepsány k datu 10.6.1888. Podepsáni byli:

 • Karel Bureš – starosta
 • Jan Hasík – radní
 • Jan Svoboda – radní
 • B. Hesinger – radní
 • údové obecního zastupitelstva Matěj Toman, Karel Špaček, František Sasín, Matouš Koštuřík, Martin Matyáš, Josef Havlíček a František Procházka.

Poté c.k. místodržitelstvím byly schváleny 8.10.1888. Přesné znění Stanov dobrovolného sboru hasičského v Rohatci vyšlo tiskem K. Fencla v roce 1904 v Hodoníně.

První výborové schůze se účastnili:

 • Karel Bureš – předseda
 • Čeněk Zrotal – jednatel
 • Jan Hasík  – pokladník
 • Antonín Černohlávek – velitel
 • Maxmilián Dostal – podvelitel
 • a členové František Sasín, Michal Antoš, Michal Hasík, Michal Antoš, Jan Hasík, Martin Antoš a Jan Novotný.

 

Výše uvedení pánové byli členy zakládajícími, další pak byli Tomáš Antoš, Antonín Polachovič, Michal Antoš a František Hasík. Dne 27. ledna 1889 se koná první valná hromada, na které byli zvoleni Karel Bureš starostou, Čeněk Zrotal jednatelem a Jan Hadík pokladníkem. Revizory účtu byli Pavel Bureš, František Procházka a Karel Špaček. Četař lezců Jan Hasík, velitelem Antonín Černohlávek, podvelitelem Maxmilián Dostal.

Správný sbor hasičský se neobejde bez řádného vybavení, a tak se začínají na schůzích probírat důležitosti a upřednostnění nákupu věcí potřebných pro výkon hasičské služby. Toto samozřejmě bylo a dodnes je spjato s financemi, které se už tehdy horko těžko sháněly a sbor je tak odnepaměti závislý na rozpočtu obce a drobných finančních darech firem a občanů. 5. května 1889 se na výborové schůzi odsouhlasil nákup přileb pro celé mužstvo u firmy Smejkal v Čechách u Olomouce za 3 zlaté. Následně se pak 2.2. dalšího roku koupili hadice.