Současnost

Sbor dobrovolných hasičů v Rohatci oslavil v loňském roce už 130 let od svého založení. Členové tak navazují na tradici svých předchůdců, kteří cítili nutnost sdružit se do spolku, který by ochraňoval životy a majetek občanů. V současné době má Sbor dobrovolných hasičů v Rohatci evidováno asi 115 členů. Z tohoto počtu tvoří přes 30 členů mladí hasiči ve věku 3 až 18 let.

 

Prevence 

Prevence Hlavním úkolem prevence je předcházet újmám na životech a majetku občanů. Dalším úkolem je údržba techniky, výzbroje, výstroje a všech prostředků PO. Proškolení členové SDH Rohatec se aktivně podílí na dlouhodobém programu výchovy dětí v oblasti požární ochrany na základních školách. Sbor vypracovává potřebné dokumenty požární ochrany, provádí revize a kontroly, vybavuje objekty prostředky PO, vykonává preventivní požární hlídky aj.

 

Represe

Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce zřizuje dle zákona Obec Rohatec. Tato jednotka je složena výlučně ze členů Sboru dobrovolných hasičů v Rohatci. Zasahuje při všech mimořádných událostech v obci a často i mimo ni. Jedná se zejména o požáry, záplavy a jiné živelné pohromy, technické pomoci atd. Členové této jednotky jsou cvičeni k výkonu této činnosti a zúčastňují se odborných školení, námětových cvičení a praktického výcviku.

 

Práce s dětmi a mládeží

V SDH jsou organizovány tři desítky dětí a dorostenců ve věku od 3 do 18 let. Kolektiv mladých hasičů se svou celoroční činností snaží využít volný čas dětí a mládeže. Činnost kolektivu je zaměřen na sportovní aktivity, zápolení na hasičských soutěžích hry Plamen a CTIF, výchovu v oblasti požární ochrany a prevence a další. Práce s dětmi je celoroční, v letních měsících je každoročně pořádáno táborové soustředění nejen pro mladé hasiče.

 

Sport

Jednou z hlavních činností sboru jsou také sportovní aktivity. Mezi priority patří pochopitelně požární sport. Sbor má v současnosti družstvo mužů i žen, které se pravidelně účaasní soutěží zařazených do Grand Prix okresu Hodonín. Mimo to se účastní také postupových kol a zajíždí na soutěže do okolních okresů. V roce 2012 se členové SDH začali zúčastňovat také silových soutěží TFA.

Mimo požárního sportu se sbor věnuje také mnoha jiným disciplínám. Každoročně organizuje turnaj ve stolním tenise, účastníme se turnaje v malé kopané či ve voleybale. V barvách SDH běží již mnoho let také vytrvalostní běžec Luděk Durďák. Závodu Rohatecká desítka se účastníme nejen pořadatelsky, ale také závodně.