Současnost

Sbor dobrovolných hasičů v Rohatci oslavil v roce 2018 už 130 let od svého založení. Členové tak navazují na tradici svých předchůdců, kteří cítili nutnost sdružit se do spolku, který by ochraňoval životy a majetek občanů. V současné době má Sbor dobrovolných hasičů v Rohatci evidováno asi 110 členů. Z tohoto počtu tvoří přes 30 členů mladí hasiči ve věku 3 až 18 let.

 

Prevence 

Prevence Hlavním úkolem prevence je předcházet újmám na životech a majetku občanů. Dalším úkolem je údržba techniky, výzbroje, výstroje a všech prostředků PO. Proškolení členové SDH Rohatec se aktivně podílí na dlouhodobém programu výchovy dětí v oblasti požární ochrany na základních školách. Sbor vypracovává potřebné dokumenty požární ochrany, provádí revize a kontroly, vybavuje objekty prostředky PO, vykonává preventivní požární hlídky aj.

 

Represe

Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce zřizuje dle zákona Obec Rohatec. Tato jednotka je složena výlučně ze členů Sboru dobrovolných hasičů v Rohatci. Zasahuje při všech mimořádných událostech v obci a často i mimo ni. Jedná se zejména o požáry, záplavy a jiné živelné pohromy, technické pomoci atd. Členové této jednotky jsou cvičeni k výkonu této činnosti a zúčastňují se odborných školení, námětových cvičení a praktického výcviku.

 

Práce s dětmi a mládeží

V SDH jsou organizovány tři desítky dětí a dorostenců ve věku od 3 do 18 let. Kolektiv mladých hasičů se svou celoroční činností snaží využít volný čas dětí a mládeže. Činnost kolektivu je zaměřen na sportovní aktivity, zápolení na hasičských soutěžích hry Plamen a CTIF, výchovu v oblasti požární ochrany a prevence a další. Práce s dětmi je celoroční, v letních měsících je každoročně pořádáno táborové soustředění nejen pro mladé hasiče.

 

Sport

Jednou z hlavních činností sboru jsou také sportovní aktivity. Mezi priority patří pochopitelně požární sport. Sbor má v současnosti jedno družstvo mužů, které se pravidelně účaasní soutěží zařazených do Grand Prix okresu Hodonín. Mimo to se účastní také postupových kol a zajíždí na soutěže do okolních okresů. Členové SDH se pravidelně zúčastňují také silových soutěží TFA.

Mimo požárního sportu se sbor věnuje také mnoha jiným disciplínám. Každoročně organizuje turnaj ve stolním tenise, účastníme se turnaje v malé kopané či ve voleybale. V barvách SDH běží již mnoho let také vytrvalostní běžec Luděk Durďák. Závodu Rohatecká desítka se účastníme nejen pořadatelsky, ale také závodně.