Mladí hasiči

Kolektiv mladých hasičů tvoří nyní téměř 35 chlapců a děvčat ve věku od 3 do 18 let. Kolektiv tvoří družstvo přípravky, mladších žáků, družstvo starších žáků a družstva dorostu. Někteří členové družstva dorostu už nyní běhají i za družstva mužů nebo žen v kategorii požárního sportu.

Činnost celého kolektivu řídí a družstva žáků trénuje vedoucí mládeže Dáša Skořepová. Mezi další vedoucí a instruktory kolektivu mladých hasičů patří Tomáš Letocha, Michal Skořepa a Petr Elšík. V celoročním průběhu činností mladých hasičů je zařazena pestrá aktivita:

 • účast na pohárových soutěžích v okrese
 • účast na výtvarné a literární soutěži " Požární ochrana očima dětí"
 • ukázky požárního útoku na oslavách a výročích
 • získávání odznaků odborností a specializace
 • míčové hry, pingpong, šipky
 • výstavy, výlety, ZOO
 • střelba ze vzduchovek
 • plavání
 • návštěvy kina
 • táboráky
 • jízdy na motokárách

 

Rohatečtí mladí hasiči se každý rok zúčastňují všech soutěží v okrese. Všechny tyto soutěže jsou zařazeny do Velké ceny. Za poslední roky se tak můžeme pochlubit mnoha poháry ze soutěží a memoriálů, hned několika krásnými a pro nás i cennými poháry z Velké ceny okresu Hodonín nebo okresního kola hry Plamen.

 

Každoročně pořádá sbor pro své mladé hasiče a jejich kamarády letní dětský tábor. 

 

Chceš být hasičem?

Nábor nových členů do oddílu mladých hasičů a družstva dorostu probíhá po celý rok. Přihlásit se mohou chlapci i dívky ve věku od 3 do 18 let. Podmínkou členství je souhlas rodičů, zaplacení ročního členského příspěvku, chuť naučit se něco nového a sportovní duch. Den a čas schůzky nebo tréninku mladých hasičů a dorostu je vyvěšen na zbrojnici, stačí přijít mezi nás.

 

Kontakt na vedoucí:

Dáša Skořepová – tel. 724 564 028