Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Rohatec

Zásahová Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Rohatci byla po devíti letech obnovena Zřizovací listinou dne 1. 3. 1999. Dle poplachového plánu tehdejšího okresu byla zařazena jako jednotka PO kategorie V. Nařízením Jihomoravského kraje č. 19/2005 byla jednotka s účinností od 1. 1. 2006 zařazena do kategorie III. Zásahová jednotka Rohatec nemá proto působnost jenom v katastru obce, ale díky vybavenosti technikou a velké akceschopnosti je operačním střediskem vysílána i mimo svůj katastr.

Nově jmenovaným velitelem jednotky je Lukáš Bimka, který se funkce ujal dne 1. 1. 2021. Jako dobrovolná jednotka JPO III nemá zajištěnu stálou pohotovost ve zbrojnici a všichni členové vykonávají veškeré povinnosti mimo svoje povolání, ve svém volném čase. Od 1. 7. 2007 je dle nové zřizovací listiny Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce organizační složkou obce.