Technika

Zásahová jednotka SDH obce Rohatec má v současné době 2 zásahová vozidla, cisternu Tatra 148 a dopravní automobil Peugeot. Obě vozidla jsou majetkem obce. Jednotka je dále vybavena požárním agregátem, vzduchovými dýchacími přístroji, motorovou pilou a dalším nezbytným vybavením.

 

CAS 32 – S 3 R

Cisterna na podvozku Tatra 148 byla obcí zakoupena v prosinci roku 1999 od tehdejšího Závodu na překližky a dýhy v Hodoníně. Cisternová automobilová stříkačka osazena na podvozku Tatra 148 byla využívána v průmyslových závodech, jednotkami HZS i dobrovolnými hasiči. Velký výkon motoru s čerpacím zařízením a zásoba 6000 l vody v nádrži dávali předpoklady k likvidaci požáru vodou, popř. i pěnou ve velmi krátké době. Tento typ vozidla je velmi dobře přizpůsoben pro podmínky v okolí naší obce. Velká kapacita vody, podvozek vhodný do těžkého písčitého terénu a nízká průjezdní výška jsou ideálními předpoklady pro úspěšné zdolání častých požárů v borovicových lesích a na lukách kolem Rohatce. Nástavba vozidla byla ale po dlouhých letech provozu funkčně i morálně zastaralá. Právě proto bylo vozidlo v roce 2010 zrepasováno a přestavěno na moderní cisternu dle dnešních požadavků a potřeb.

 

 

DA - L 1 Z

Dopravní automobil Avia patřil do základního vybavení jednotky již od roku 1979. Technický stav vozidla již ale neodpovídal potřebám jednotky. Proto jej nahradil zcela nový dopravní automobil Peugeot Boxer. Vozidlo bylo přestavěno přesně podle požadavků jednotky a vyhovovalo co nejvíce dnešním potřebám. Do ostrého provozu bylo vozidlo zařazeno v září 2012, kdy bylo kompletně dovybaveno potřebným příslušenstvím. Vozidlo bylo zakoupeno za podstatné podpory Jihomoravského kraje, zbývající část financovala obec Rohatec ze svých prostředků. Více informací najdete na jednotlivých stránkách techniky či vybavení.