Prevence

Na základě získání odbornosti Technik PO preventistou našeho sboru můžeme poskytovat některé ze služeb na úseku požární prevence. Jednou ze základních poskytovaných služeb je především výkon preventivních požárních hlídek. Ty je dle obecně závazné vyhlášky obce povinen zřídit pořadatel při každé akci, které se účastní větší počet osob. V naší obci se tak jedná především o kulturní a společenské akce.

V případě zájmu o výkon preventivní požární hlídky musí pořadatel ve stanoveném termínu doručit na SDH objednávku - žádost o provedení preventivní požární hlídky. Provedení takového požárního dozoru je za úplatu.

 

 

 

Výchova dětí v PO

Členové našeho sboru jsou zapojeni do projektu Hasík, který se věnuje požární prevenci u dětí ve 2. a 6. třídách základních škol. Vhodnou formou se tak k dětem dostávají informace o požární ochraně, tísňových linkách a jak postupovat v případě mimořádné události. Mají si také možnost prohlédnoout a vyzkoušet zásahovou výstroj a výzbroj.

 

Výtvarná a literární soutěž

Sbor se každoročně zapojuje do celorepublikové soutěže Požární ochrana očima dětí, ve které děti z oddílu mladých hasičů i základních škol v Rohatci a Hodoníně malují obrázky s tématikou požární ochrany.