Vybavení JSDHO

Jednotka sboru dobrovolných hasičů je vybavena základními prostředky, nutnými pro provádění záchranných a likvidačních prací vrámci její předurčenosti. Členové jednotky jsou vybaveni osobními ochrannými prostředky potřebnými pro zásah u požáru. Mezi ně patří zásahový kabát a kalhoty, zásahové rukavice, zásahová obuv, přilba, svítilna, ochranná kukla a pracovní oděv PSII. Členové jednotky jsou dále vybaveni kabátem proti dešti.

 

Mezi základní věcné prostředky patří především čerpadla. Jednotka má ve výbavě klasickou stříkačku PS12, kalové čerpadlo, plovoucí čerpadlo i elektrická čerpadla. Dalšími nezastupitelnými stroji jsou elektrocentrály, přetlakový ventilátor a motorové řetězové pily.

 

Pro ochranu hasičů v nebezpečném prostředí je jednotka vybavena 5 ks přetlakových izolačních dýchacích přístrojů Auer BD96 s náhradními lahvemi a proticemickými obleky Sunit.

 

Podrobnosti je výstroji a výzbroji naleznete na dalších stránkách.