Historická technika

 

Od roku 1888, kdy byl rohatecký sbor založen, až do současnosti měli místní hasiči v držení mnoho techniky. Patřily mezi ně jednoduché ruční stříkačky, koňské stříkačky, požární přívěsy a mnohá další technika poháněná již motorem. Do skupiny historické techniky hasičů v Rohatci se v poslední době zařadil i dopravní automobil Avia, který byl nahrazen za nové moderní auto.

 

Ruční stříkačku zakoupil hasičský sbor patrně už v prvním roce, protože k datu 2. února 1889 se datuje již nákup dalších hadic. V roce 1892 byla stříkačka osazena novými svítilnami. Další obnova techniky se váže k roku 1894, kdy se konal všeobecný sjezd ve Bzenci. K tomuto datu se vztahuje první zmínka o předjednání nákupu stříkačky od firmy Smejkal.

 

Na jaře roku 1920 byla dohodnuta nová dvouproudní stříkačka od Jana Dvořáka z Hodonína v ceně 21.200 korun. Po dlouhé debatě se smlouva s p. Dvořákem uzavřela za několika podmínek. Garance desetileté záruky a dodání veškerého příslušenství ke stroji (4m hadice sací, po 50 metrech hadic ke každému proudu, 2 proudnice a všechny drobnější součástky). Bratr Michal Antoš navrhuje, aby se peníze na zaplacení stříkačky vypůjčily ve zdejší záložně. Dne 13. května 1920 bylo zakoupení nové stříkačky jednohlasně schváleno. Současně byl zřízen zvláštní finanční odbor na dluh v počtu 14 bratrů. V červnu byla stříkačka přijata s menším příslušenstvím a s panem Dvořákem se definitivně uzavřela smlouva. Do 1.8. 1920 nežádá žádné úroky. Čtrnáctý leden roku 1923 byl posledním dnem, kdy byla splacena stříkačka. Ta zasahovala například 16. března, kdy požár zachvátil Soboňský mlýn, při kterém se odhadla škoda na 180.000 a zachráněn majetek asi za 200.000 korun.

 

 

V roce 1930 bylo jednáno o prodeji stříkačky a o možnosti zakoupení stříkačky motorové. Bylo usneseno použít pokladniční hotovosti jako finančního základu a během roku činně pracovat na finančním základě. Otázka motorové stříkačky byla uskutečněna. Desátého dubna starosta sdělil, že byla prodána stříkačka hasičskému sboru Hroznová Lhota za obnos 11.900 korun.

 

Továrna na tabák v Hodoníně zadává v červnu omezenou soutěží prodej čtyřkolové stříkačky systém KNAUST. Usneseno podat nabídku na koupi této stříkačky za obnos 3.000 korun včetně daně. Při soutěži podané továrně na tabák v Hodoníně byla tato čtyřkolová stříkačka koupena i s příslušenstvím za obnos 3.060 Kč. Nově zakoupená stříkačka se dává opravit a natřít u natěračské firmy Drnovský Hodonín za 350 korun. Tato koňská čtyřkolová stříkačka z roku 1879 je v držení rohateckých hasičů dodnes. V roce 2008 prošla kompletní rekonstrukcí a novým nátěrem. I přes své stáří je stále plně funkční a k vidění na mnoha předváděcích akcích v blízkém i vzdálenějším okolí.

 

Fotografie z rekonstrukce stříkačky v roce 2008 nebo z vystoupení ve skanzenu Strážnice najdete na následujících odkazech:

 

 

Postup při rekonstrukci stříkačky
Hasičská neděle ve skanzenu Strážnice