Představitelé sboru

Sbor dobrovolných hasičů v Rohatci řídí dle Vnitřního řádu pětičlenný výbor ve složení:

 

starosta SDH:

Petr Polach

náměstek starosty SDH:

Aleš Předínský

hospodář SDH:

Ing. Tomáš Letocha

referent mládeže SDH:

Dagmar Skořepová

jednatel SDH:

Ing. Miroslava Slavíková

 

Další funkce ve sboru plní:

 

předseda KRR:

Martin Slavík

člen KRR:

Jiří Kotásek

člen KRR:

Lukáš Bimka

kronikář SDH:

PhDr. Jaroslav Andrýsek

strojník SDH:

Vladimír Matějíček

referent pož. sportu:

Michal Matějíček

 
 

Vnitřní řád

Na Výroční valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů v Rohatci dne 5. ledna 2002 byl schválen Vnitřní řád sboru. Tento dokument vychází ze Stanov, jakožto hlavního dokumentu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, kterého je sbor organizační jednotkou. Ve Vnitřním řádu jsou obsaženy právě ty články Stanov, které se přímo vztahují k pravidlům, organizaci a řízení na úrovni sboru a jsou doplněny o pravidla dle místních podmínek. Tady najdete úplné platné znění Vnitřního řádu Sboru dobrovolných hasičů v Rohatci včetně změn schválených na VVH 9.1.2010.