Požární ochrana očima dětí

 

Požární ochrana očima dětí je celorepubliková literární a výtvarná soutěž pro děti a mládež. Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska spolu s MŠMT ČR, a tak i SDH Rohatec vyhlašuje každoročně základní kolo. Soutěže se mohou zúčastnit děti, žáci a mládež do věku 18-ti let. Soutěž má dvě části - literární a grafickou a probíhá v několika věkových kategoriích.

   

     ČÁST LITERÁRNÍ:
L1 - žáci 3. - 5. ročníku ZŠ
L2 - žáci 6.- 7. ročníku ZŠ a I. - II. ročníku gymnasií
L3 - žáci 8.- 9. ročníku ZŠ a III. - IV. ročníku gymnasií
L4 - studenti V - VIII. ročníku gymnasií, SŠ, učilišť

    

    ČÁST GRAFICKÁ:
M1 - mladší děti ( do 5. let - v roce 2013 dovrší 5. let ) - mateřské školy
M2 - starší děti (od 5. let do ukončení docházky v MŠ - v roce 2013 dovrší 6.a více let ) - mateřské školy
ZŠ1 - žáci 1.- 3. ročníku ZŠ
ZŠ2 - žáci 4. - 5. ročníku ZŠ
ZŠ3 - žáci 6.- 7. ročníku ZŠ a I. - II. ročníku gymnasií
ZŠ4 - žáci 8.- 9. ročníku ZŠ a III. - IV. ročníku gymnasií
K1 - studenti V - VIII. ročníku gymnasií, SŠ, učilišť
K2 - kategorie pro děti a mládež s více tělesnými vadami

  

    Obsahové zaměření:

  • vyjádření poznatků o příčinách požárů, příklady nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm, hořlavinami  a pod.,
  • nebezpečné hry dětí s hořlavými látkami, zábavnou pyrotechnikou atd.,
  • pomoc hasičů při haváriích, nehodách, živelných pohromách a ochraně životního prostředí,
  • zážitky ze zájmové, sportovní či výchovné činnosti mládeže nebo letních táborů mladých hasičů se zaměřením na požární tématiku.