Přehled zásahů v roce 2004

  

22. dubna

12:30

požár lesního porostu

Hodonín, Písečné rybníky

8. června

17:25

požár travního porostu

Soboňky, vlakový násep

9. června

17:50

živelní pohroma, krupobití

obec Rohatec

11. srpna

20:25

technická pomoc

Rohatec, ul. Baráky

17. srpna

12:15

požár strniště

Hodonín, S III./ 43237

13. října

07:20

cvičení IZS

Hodonín, ropovod