Přehled zásahů v roce 2011

 

1. ledna 05:50 požár budovy Hodonín, ul. Rodinova
12. února 11:33 požár budovy Hodonín, zahrád. kolonie
18. února 12:46 planý poplach Rohatec Kolonie
23. února 15:26 požár travního porostu Petrov
25. února 21:55 požár výškové budovy Hodonín, ul. Konečná
2. března 15:19 požár nízké budovy Hodonín, Kapřiska
5. března 14:14 požár travního porostu Rohatec, na loukách
20. března 20:53 požár RD Hodonín, ul. Pančava
24. března 10:20 požár nízké budovy Rohatec, ul. Hodonínská
26. března 14:14 požár travního porostu Rohatec, u želez. zastávky
2. dubna 22:54 požár odpadu Hodonín, ul. Měšťanská
7. dubna 22:58 požár nízké budovy Hodonín, ul. Purkyňova
8. dubna 09:56 taktické cvičení Petrov, Základní škola
24. dubna 17:05 planý poplach Hodonín
5. května 14:24 požár travního porostu Rohatec, ul. Padělky
7. května 13:32 požár nízké budovy Rohatec, ul. Hodonínská
14. května 16:16 požár výškové budovy Hodonín, Družstevní čtvrť
25. května 08:51 námětové cvičení Hodonín, ul. Jilemnického
3. června 16:45 požár stromu Rohatec, ul. Úvoz
4. června 10:30 požár výškové budovy Rohatec, ul. Vítězná
10. června 14:20 požár osobního auta Rohatec, ul. Nové řádky
15. června 08:46 požár výškové budovy Hodonín, ul. Brandlova
17. června 09:06 námětové cvičení Hodonín, Nemocnice
27. června 02:56 požár výrobního objektu Hodonín, ul. Lipová alej
19. srpna 11:54 požár výškové budovy Hodonín, nám. B. Martinů
2. září 18:37 požár nízké budovy Hodonín, Kapřiska
14. září 17:15 požár bytového domu Hodonín, Národní třída
28. září 17:42 požár travního porostu Strážnice, za skanzenem
7. října 07:31 požár odpadu Hodonín, Cihelna
16. října 00:13 požár nízké budovy Sudoměřice
5. listopadu 13:03 požár výrobního objektu Ratíškovice, Baťovka
5. prosince 00:55 požár nízké budovy Hodonín, ul. Na pískách
16. prosince 10:32 Požár travního porostu Rohatec Kolonie
16. prosince 13:44 Pořár stromu Rohatec, u želez. mostu