Přehled zásahů v roce 2010

 

9. ledna

10:01

technická pomoc

Rohatec Kolonie, žel. trať

9. ledna

14:52

technická pomoc

Rohatec Soboňky

8. března

17:32

požár výškové budovy

Hodonín, ul. Velkomoravská

27. března

16:40

požár travního porostu

Hodonín, ul. Jižní

28. března

18:03

požár lesního porostu

Hodonín, za hřbitovem

3. dubna

17:48

požár travního porostu

Rohatec u žel. zastávky

8. dubna

19:35

planý poplach

Hodonín Kapřiska

21. dubna

15:36

požár průmyslového objektu

Hodonín, ul. Bratislavská

28. dubna

08:22

požár RD

Ratíškovice, ul. Baráky

29. dubna

11:55

planý poplach

Rohatec, ul. Větrná

5. května

04:06

planý poplach

Hodonín, ul. Bratislavská

7. května

11:25

požár v RD

Hodonín, nám. B. Martinů

8. května

19:21

planý poplach

Hodonín, ul. Slavíkova

9. května

12:11

požár panelového domu

Hodonín, ul. Šafaříkova

13. května

08:22

námětové cvičení

Hodonín, Zámecké nám.

17. května

04:37

požár sklepa

Hodonín, ul. G. Preissové

17. května

12:00

technická pomoc

Rohatec, ul. Baráky, Úvoz

17. května

23:38

vyproštění OA

Rohatec, Přívoz

18. května

18:02

záchrana zvířat

Rohatec, ul. Cihelny, Baráky

18. května

18:49

technická pomoc

Rohatec, ul. Cihelny

18. května

20:12

technická pomoc

Rohatec, ul. Slovácká

18. května

22:48

technická pomoc

Rohatec, ul. Baráky, Cihelny

21. května

10:42

technická pomoc

Rohatec, ul. Cihelny, Moravní

24. května

17:51

technická pomoc

Rohatec, silnice Roh. - Hodonín

2. června

10:23

technická pomoc

Rohatec, ul. Baráky, Slovácká

3. června

07:36

technická pomoc

Rohatec, ul. Baráky, Slovácká

4. června

07:48

technická pomoc

Rohatec, ul. Moravní, Cihelny

4. června

15:31

požár travního porostu

Bzenec-Přívoz, žel. trať

6. června

20:17

požár objektu

Hodonín, ul. Bratislavská

12. června

21:24

technická pomoc

Rohatec, silnice I/55

13. června

09:17

technická pomoc

Rohatec, ul. Školní

13. června

10:53

technická pomoc

Rohatec Kolonie, ul. Mírová

3. července

02:42

požár 3 OA

Rohatec, ul. Na Kopci

12. července

18:23

požár objektu

Hodonín, ul. Bratislavská

13. července

18:22

planý poplach

Hodonín, ul. Dvořákova

15. července

17:20

požár travního porostu

Hodonín, Nesyt

17. července

16:23

požár travního porostu

Ratíškovice, u vlak. přejezdu

20. července

11:49

požár travního porostu

Soboňky, žel. trať

29. července

16:06

požár travního porostu

Rohatec, žel. trať

14. září

11:10

spolupráce složek IZS

Hodonín, ul. Velkomoravská

17. září

03:28

požár výškové budovy

Hodonín, ul. Janáčkova

17. září

09:45

námětové cvičení

Hodonín, řeka Morava

17. října

16:48

požár nízké budovy

Ratíškovice, ul. U lesa

20. října

17:50

požár průmyslových objektů

Hodonín, ul. Radniční

5. listopadu

17:00

požár biolog. odpadu

Hodonín Pánov

10. listopadu

09:42

požár výškové budovy

Hodonín, ul. Horní Valy

23. listopadu

20:29

požár budovy

Hodonín, ul. Měšťanská

5. prosince

00:09

požár průmyslových objektů

Hodonín, ul. Bratislavská

6. prosince

20:12

požár průmyslových objektů

Rohatec, ul. Mírová

22. prosince

22:43

požár RD

Rohatec, ul. Na Kopci