Novinový článek

01.01.2004 09:00

Rohatecká obec

    Tak už je tu zase nový rok a my bychom Vám rádi přiblížili některé pro nás důležité události, které již proběhly v loňském roce, ale také ty které na nás letos teprve čekají . Od posledního vydání Rohatecké obce uběhlo bezmála již čtvrt roku a po tu dobu náš sbor nikterak nezahálel.

    Dokonce sezony jsme se zúčastnili ještě několika soutěží, a to ve Strážnici, ve Velké nad Veličkou, Dolních Bojanovicích a okresního kola v Petrově. Za zmínku by bezpochyby stálo vzpomenout na Okresní kolo v Petrově, které zejména pro ženy skončilo úspěchem v podobě již druhé zlaté medaile. Okresní kolo každoročně ukončuje sezonu soutěží a loni se ho zúčastnilo 14 družstev mužů a 4 družstva žen. Z toho naši muži se umístili na pěkném 9. místě a ženy obhájily, jak už jsem výše uvedla, své prvenství se svým doposud nejlepším časem 20,33 s.

    Soutěžní sezonu ukončili, ale současně i zahájili také naši mladí hasiči. Po prázdninách je čekaly ještě soutěže v Mutěnicích a Žeravicích, kde se obě družstva předvedla v tom nejlepším světle, kdy mladší žáci skončili na prvním místě  a starší obsadili místo třetí. Poslední soutěží loňského roku byl Závod požární všestrannosti, který se tentokrát konal v Dubňanech. I když jde o poslední soutěž roku, mladým hasičům touto soutěží začíná nová sezona. Jedná se o první půli soutěže hry Plamen, jejíž druhá půle na ně čeká na jaře, která rozhodne, kdo si tentokrát odveze medaile a stane na pomyslném stupínku vítězů. Ale zpět k samotné soutěži. Již po několikáté nám opět počasí vůbec nepřálo. Ale přestože lilo jako z konve, soutěžícím to zjevně nijak zvlášť nevadilo. Ti si to, na rozdíl od zmrzlých rozhodčích na jednotlivých stanovištích, docela užívali. Když se konečně v cíli celí promáčení a prokřehlí zahřívali horkým čajem, ještě netušili, že na ně čeká nemilé překvapení. Všichni totiž netrpělivě čekali na vyhlášení výsledků, které se nakonec z technických důvodů nekonalo. Vzhledem k promáčeným tabulkám od soutěžících byly některé výsledky špatně čitelné a tudíž si musela porota nechat vyhodnocení až po jejich usušení. Ale výsledků jsme se nakonec dočkali a stálo zato počkat! I tentokrát jsme totiž slízli téměř veškerou smetanu. Mladší žáci se umístili na překrásném 1. místě a starší žáci na místě 2., přestože jim první místo uniklo jen o fous. Těmito výsledky si ovšem zajistili velmi reálnou možnost získání medailí na jaře, v druhé půli hry Plamen. Takže jim teď budeme držet palce, aby se jim to povedlo a skončili pokud možno na těch příčkách nejvyšších. I když tímto soutěže (v požárním sportu) skončily, naši mládežníci si to ještě jednou rozdali, ale tentokrát na půdě tělocvičny v podobě již pátého ročníku ve fotbale děti versus dospělí. Skóre tentokrát bylo velmi vyrovnané, ale dospělákům to přesto nepomohlo. Nakonec prohráli 10:11. Asi by měli začít trénovat!

    Ani v loňském roce  jsme nezapomněli na již tradiční Mikulášský karneval. Snad se příliš nespletu, když budu konstatovat, že je rok od roku lepší, jak v návštěvnosti, tak i ve spokojenosti dětí, zejména těch nejmenších. Jako každý rok se i tentokrát sešla velká spousta rozličných a vskutku nápaditých masek, ať už to byli nám všem známí Teletubies nebo krásná víla Amálka a spousta dalších pohádkových i nepohádkových postaviček. Zkrátka porota to ani pro tentokrát neměla vůbec lehké a myslím, že jim jejich rozhodování nikdo nezáviděl. Ale i když někdo nevyhrál, s prázdnou jistě neodešel. Mikuláš myslel na všechny, a přestože se opravdu ohavný čert snažil všechny vyděsit, tak si spousta dětí kromě nadílky odnesla i jiné sladkosti za krásné básničky a písničky. Tímto bych chtěla jménem celého sboru poděkovat všem sponzorům a těm, kteří se podíleli jak na odměnách tak na zábavě. Za jejich přispění k tomu, že se děti pobavily a odměnou jim byla ta spokojenost a jiskřičky ve všech těch dětských očích.

    Koncem loňského roku proběhlo také  každoroční školení vedoucích mládeže na Littneru, kde si tentokrát vedoucí zvýšili svou kvalifikaci v podobě zkoušek druhého stupně. S koncem roku jsme se rozloučili menší silvestrovskou oslavou a do Nového roku jsme  vykročili plní elánu, plánů a přání, aby ten letošní rok byl zase o něco lepší a úspěšnější než ten loňský. To bychom také rádi popřáli všem občanům, ať už těm kteří nám fandí, ale i těm jejichž sympatie jsme si zatím příliš nezískali.

    Nový rok jsme začali každoroční výroční valnou hromadou, která se konala dne 10. ledna  v prostorách restaurace pod kulturním domem. Svou účastí, i když krátkou nás poctil starosta obce Ing. Elšík a jako každý rok i starosta Okresního sdružení hasičů pan Miroslav Kuchař. K 2.1. odstoupili ze svých funkcí preventista a kronikář a tak byli na jejich místa nově zvoleni, preventista Martin Letocha a kronikářka Veronika Sládková. Letos poprvé po obnovení sboru, byla udělena členům Čestná uznání, Medaile za příkladnou práci a Medaile za zásluhy.

    14.2. se uskutečnil každoroční hasičský ples, který tentokrát proběhl v duchu Svatého Valentýna. A nám nezbývá než doufat, že se Vám líbil a dobře jste se bavili. Také bychom tímto způsobem rádi poděkovali všem, kteří svými věcnými a nebo peněžitými dary přispěli do naší tomboly. A jaké jsou naše plány pro nastávající zbytek roku? Jen v kostce: tak jako každý rok bychom se chtěli zúčastnit co nejvíce soutěží jak okresních, tak těch mimo okres, ženy by vzhledem k loňskému vítězství v okresním kole měly letos zastupovat náš okres na krajském kole, mladé hasiče čeká další perná sezona, ale v neposlední řadě bychom se chtěli věnovat opravám a pokud budou prostředky i větší rekonstrukci naší zbrojnice.