Hejtman ocenil hasiče, pomáhající při jarních povodních

23.09.2010 09:00

Portál Jihomoravského kraje 

    Pětatřicet občanů a příslušníků Sboru dobrovolných hasičů z Hodonínska dnes v Kulturním domě v Rohatci převzalo z rukou hejtmana Michala Haška medaile Jihomoravského kraje za obětavost a nezištné úsilí při boji s povodní v květnu a červnu letošního roku.
    Mezi oceněnými byli příslušníci Sboru dobrovolných hasičů z Rohatce, Josefova, Mikulčic, Mutěnic, Násedlovic, Petrova, Prušánek, Ratíškovic, Šardic, Svatobořic, Hovoran, Čejkovic, Dubňan, Dolních Bojanovic a Strážnice a také starosta Rohatce Miroslav Králík. Hejtman Michal Hašek připomněl, že v regionu Hodonínska zasahovalo během povodní od 17. května do 11. června celkem 16 sborů dobrovolných hasičů měst a obcí, v nichž se střídalo přes 300 členů těchto jednotek, kteří zachránili značné hodnoty jak na státním a obecním majetku, tak na osobním majetku spoluobčanů.
    Hejtman vysoce ocenil obětavost příslušníků Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje, zvláště pak dobrovolných hasičů, kteří bez ohledu na osobní pohodlí a bezpečí v době mimořádných událostí nasazují všechny své síly na pomoc spoluobčanům. „Moje poděkování patří i zástupcům Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby, vodohospodářským orgánům, členům povodňových komisí a krizových štábů, kteří mají zásluhu na tom, že následky povodní nebyly pro náš kraj v konečném důsledku katastrofou, ale byly zvládnuty bez větších ztrát,“ uvedl Michal Hašek. Slavnostní akt udělení medailí Jihomoravského kraje v Rohatci byl první ze série čtyř podobných aktů, které se uskuteční na území kraje jako výraz poděkování za nezištné úsilí při boji s letošními povodněmi.